Årets agilityhunde

Årets agilityhund blev første gang kåret for kalenderåret 2023.

Regler for Årets Agility Dansk Spids ses nederst på siden

Årets Agility Hund 2023

Capone, DKX-REG09049/2019. Ejer: Marit Thoustrup

Capone

Regler for Årets Agility Dansk Spids

Der kræves 3 beståede prøver i de officielle klasser der kan konkurreres i, for at deltage i konkurrencen om at blive ”Årets Dansk Spids” i den respektive klasse og sportsgren.

Både resultater opnået i DKK og DcH gælder i konkurrencen om at blive ”Årets Dansk Spids” i Selskabet for Dansk Spids.

Prøverne skal være bedømt af mindst 2 forskellige autoriserede dommere i den pågældende sportsgren.

Ejer/fører skal være medlem af Selskabet for Dansk Spids i hele optjeningsåret, samt i året kåringen finder sted (det følgende år).

Kun danskejede Dansk Spids registreret i DKK kan deltage.

Ekvipagen skal være den samme i alle de indsendte resultater.

I tilfælde af pointlighed gælder DKK’s officielle regler.

Ejer/fører skal senest 31. december i optjeningsåret, indsende resultatet fra de tre konkurrencer der skal tælle med i beregningen (kopi af resultatbog eller resultatlister). Det skal indsendes til bestyrelse@danskspids.dk

Vinderen vil blive offentliggjort i Selskabet for Dansk Spids medlemsblad og hjemmeside i januar det følgende år. Vandrepokalen vil blive overrakt på Selskabet for Dansk Spids generalforsamling samme år.

Man kan deltage om Årets ”Dansk Spids” i flere klasser samme år og i flere sportsgrene. Der konkurreres kun i officielle konkurrencer og klasser.

Regler er ens for Årets Agility, Heelwork To Music, Lydighed og Nosework Dansk Spids