Mentalbeskrivelse

I DKK arbejdes der for at få øget indsigt i hundens mentale egenskaber. Hundens mentalitet er arvelig, ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det, og mentalbeskrivelsen er således et vigtigt redskab bl.a. for opdrætteren, der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr.

Mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager ca. 1 time. Ved afslutning af mentalbeskrivelsen vil testlederen gennemgå hundens reaktioner på de enkelte momenter og svare på spørgsmål.

Hvad er en mentalbeskrivelse?

Mentalbeskrivelsen er ikke en konkurrence, men derimod en beskrivelse af den enkelte hunds reaktioner på en række oplevelser (standardiserede testmodeller). Oplevelser, som hunden ikke kender på forhånd, ikke er trænet på og ikke forventer at opleve. Den adfærd, hunden spontant reagerer med, vil af denne grund overvejende være betinget af medfødte anlæg – og kun i mindre grad af tillærte erfaringer.

Testmodellerne udføres ens hver gang ved alle beskrivelser. Formålet er, at påvirkningerne skal være ens for alle hunde. Derved kan man sammenligne resultaterne på enkelte hunde og sammenholde disse med ønskeprofilen for racen.

Hvad tester vi?

Helt grundlæggende tester vi mentale egenskaber, som alle hunde er i besiddelse af. Hvorvidt en bestemt adfærd udløses, afhænger af samspillet mellem hundens medfødte motivation for netop denne adfærd og påvirkningen. Letheden, hvorved de udløses, og styrken i egenskaberne varierer fra hund til hund og ikke mindst fra race til race. Derfor vil raceidealet (ønskeprofilen) være forskellig fra race til race. Testmodellerne der indgår i mentalbeskrivelsen er

  • 1. Kontakt. Hundens evne til at tage kontakt eller afvise kontakt til en venlig, fremmed person og lade sig håndtere.
  • 2. Leg. Hundens evne til at engagere sig i leg samt evnen til at samarbejde.
  • 3. Jagt. Hundens evne til at forfølge og evt. fange et bytte.
  • 4. Aktivitetsniveau. Hundens evne til at fungere under passivitet, når en forventet oplevelse udebliver.
  • 5. Overraskelse – bevægelse. Hundens spontane reaktion på en visuel overraskelse.
  • 6. Overraskelse – lyd. Hundens spontane reaktion på en kraftig, langstrakt lyd.
  • 7. Revir. Hundens reaktion på ukendtes indtrængen på dens revir.
  • 8. Skarp lyd. Hundens reaktion på en høj, skarp lyd.

Under mentalbeskrivelsen iagttages hundens reaktioner (dens adfærd), som beskrives ved afkrydsning i skemaet i det felt, der passer til den adfærd, hunden har udvist i de enkelte testmodeller. I starten kan skemaet pga. de mange felter godt virke lidt uoverskueligt, men med en lille smule øvelse giver det mening og dermed vigtige informationer om hundens mentale tilstand.

Specialklubben, som kender og arbejder med racen, har udarbejdet en såkaldt ønskeprofil for racen. Ønskeprofilen er det officielle bud på, hvordan man ideelt set ønsker, at den pågældende race skal reagere på de forskellige testmodeller.

En mentalbeskrivelse varer ca. 50 min. Efter endt beskrivelse sammenfatter beskriveren, med krydser i skemaet, de observationer, der er beskrevet og forklarer om betydningen af dette. Ejeren kan så sammenholde resultatet med ønskeprofilen. Ofte vil der være afvigelser. Betydningen af disse afvigelser kan drøftes med specialklubben/avlsrådet.Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater.Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen i racen. Mentalbeskrivelsesudvalget under DKK står ligeledes til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

DKK’s ønskeprofil for Dansk Spids

TestmodelProfilForklaring
1a Kontakt3Accepterer kontakt – er helt uengageret – trækker sig ikke
1b Håndtering4Følger med uden besvær
1c Håndtering4Lader sig håndtere
2a Leg – Engagement3Leger – starter langsomt – bliver aktiv
2b Leg – Greb2Griber ikke straks. Snuser først på objektet
2c Leg – Træk3Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen
3a Jagt – Fart3Når frem. Starter langsomt Farten øges under forløbet
3b Jagt – Fangst3Tager ikke byttet, men snuser til byttet
4 Aktivitetsniveau2Opmærksom – står, sidder eller ligger
5a Overraskelse – Skræk2Stopper og dukker sig
5b Overraskelse – Trusler/Angreb1Ingen true adfærd
5c Overraskelse – Nysgerrighed5Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
5d Overraskelse – Afreaktion1Ingen undvigemanøvre
6a Lyd – Skræk2Stopper og dukker sig
6b Lyd – Nysgerrighed5Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
6c Lyd – Afreaktion1Ingen undvigemanøvre
7a Spøgelser – Skræk1Viser ingen flugttendenser
7b Spøgelser – Trusler/Aggressivitet2En eller 2 trusselshandlinger i en del eller hele forløbet
7c Spøgelser – Afreaktion4Går frem til figuranten, når fører er gået halvt frem mod figuranten
8 Skarp Lyd2Reaktionen forsvinder efter de første skud. Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet