Om Selskabet

Rekonstruktionen af Dansk Spids blev påbegyndt i 1988. For at understøtte rekonstruktionsarbejdet blev Selskabet for Dansk Spids dannet med stiftende generalforsamling i 1992.

I samarbejde med Dansk Kennel Klub (DKK) har Selskabet for Dansk Spids (SDS) til formål at fremme kendskabet til Dansk Spids og arbejde for hensigtsmæssig avl og dermed bidrage til forbedring og bevarelse af racen.

SDS er for medlemmer, der ønsker at deltage i dette arbejde, og der er plads til alle, både dem, der deltager ved passivt medlemskab, dem der deltager i avlen og dermed til forbedring af racen, og til de medlemmer der fremmer kendskabet til Dansk Spids ved deltagelse i arrangementer og udstillinger.

Avlsudvalget i SDS arbejder for at forbedre racens kvalitet i forhold racestandarden, sikre sundhed og et godt temperament.  Avlsarbejdet godkendes af DKK’s udvalg for Nationale-og glemte racer.

Selskabet for Dansk Spids. En specialklub under DKK - Dansk Kennel Klub. Danish Spitz.