Bestyrelsen

Selskabet for Dansk Spids ledes af en bestyrelse, som alle vælges på klubbens generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af DKK. Klubbens officielle adresse er formandens.

Bestyrelsen i Selskabet for Dansk Spids (SDS) konstituerer sig efter hver generalforsamling, hvor bestyrelsesposterne fordeles i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsen varetager den daglige drift og samarbejder med DKK for at fremme kendskabet til Dansk Spids, og arbejder for hensigtsmæssig avl og dermed bidrage til forbedring og bevarelse af racen. Som en del af avlsarbejdet er det også bestyrelsens ansvarlig for at arrangere mønstringer både øst og vest for Storebælt.

Referat af bestyrelsesmøderne bliver lagt ud på medlemssiderne snarest efter afholdelse af mødet.

Kontakt til hele bestyrelsen er bestyrelse@danskspids.dk

Den nuværende bestyrelse:

Susan Larsen Ravn, formand
Livøvej 51, 9681 Ranum
+45 2175 0612
formand@danskspids.dk

Susanne Ebbe, næstformand & sekretær
4990 Sakskøbing – PT delvist sygemeldt
ebbe@danskspids.dk

Merete Baagøe
6040 Egtved
merete.baagoe@yahoo.dk

Tina B Flensborg
7100 Vejle
tinaflensborg@yahoo.dk

Lone Knoblauch, kasserer
4520 Svinninge
kasserer@danskspids.dk

Suppleanter
Pernille Dammand

Andre poster:

Revisor:
Per D. Jacobsen

Revisor-suppleant:
Anja Dam Jensen

Hvalpehenviserhvalpehenviser@danskspids.dk
Tina B. Flensborg

Bladredaktør formand@danskspids.dk
Susan Larsen Ravn

Webansvarligwebmaster@danskspids.dk
Merete Baagøe