Bestyrelsen

Selskabet for Dansk Spids ledes af en bestyrelse, som alle vælges på klubbens generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af DKK. Klubbens officielle adresse er formandens.

Bestyrelsen i Selskabet for Dansk Spids (SDS) konstituerer sig efter hver generalforsamling, hvor bestyrelsesposterne fordeles i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsen varetager den daglige drift og samarbejder med DKK for at fremme kendskabet til Dansk Spids, og arbejder for hensigtsmæssig avl og dermed bidrage til forbedring og bevarelse af racen. Som en del af avlsarbejdet er det også bestyrelsens ansvarlig for at arrangere mønstringer både øst og vest for Storebælt.

Referat af bestyrelsesmøderne bliver lagt ud på medlemssiderne snarest efter afholdelse af mødet.

Kontakt til hele bestyrelsen er bestyrelse@danskspids.dk

Den nuværende bestyrelse:

Susan Larsen Ravn, formand
Livøvej 51, 9681 Ranum
formand@danskspids.dk

Susanne Ebbe, næstformand
4990 Sakskøbing
hvalpehenviser@danskspids.dk

Birgith Gammelgaard
6823 Ansager

Tina Klausen, kasserer
9560 Hadsund
kasserer@danskspids.dk

Helle Ancher Munch, sekretær
2820 Gentofte
sekretaer@danskspids.dk

Andre poster:

Suppleanter:
Susanna M. Kristensen
Camilla Binne Andersen

Revisor:
Tove Andersen

Revisor-suppleant:
Susanna M. Kristensen

Hvalpehenviserhvalpehenviser@danskspids.dk
Susanne Ebbe

Bladredaktør formand@danskspids.dk
Susan Larsen Ravn

Webansvarligwebmaster@danskspids.dk
Merete Baagøe