Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage klubbens interesser og formål. Klubben har for tiden følgende udvalg:

  • Avlsudvalg – Skal godkende alle parringer for at sikre den rette udvikling i racen
  • Kommunikationsudvalg – Sørger for kommunikation og opdatering af hjemmeside

Avlsudvalg – avlsudvalg@danskspids.dk

  • Susan Larsen Ravn
  • Susanne Ebbe
  • DKK, udvalget for nationale og glemte racer

Kommunikationsudvalg – webmaster@danskspids.dk

  • Merete Baagøe
  • Per Jacobsen
  • Susanne Ebbe