Karensminde Dyrskue 2023

Af: Per Jacobsen

Karensminde er en firelænget enggård fra før år 1800, der er beliggende ved Grindsted Å. Gårdens oprindelse er ikke præcis kendt. På Billund Museums hjemmeside er det nævnt, at der i 1651 var fæstere på Karensminde, som på det tidspunkt var ejet af Horsens Hospi­tal. Gården blev i 1776 købt af Jens Ebbesen, der blev den første selvejer af Karensminde.

I slutningen af 1800-tallet hørte der 2000 tønder land til Karensminde, der var egnens største gård, og hoved­sageligt havde kvægdrift.

Den sidste private ejer af Karens­minde, Anton Jensen, solgte i 1981 gården til Grindsted kommune med henblik på at oprette et landbrugsmu­seum. Efter kommunesammenlæg­ning blev Karensminde i 1988 taget i brug som et landbrugsmuseum.

Den anden søndag i september hvert år afholdes der Historisk Dyrskue og Veteranstævne på Karensminde. På dyrskuet bliver der fremvist gamle danske husdyrracer, og veteranstævnet er nærmere omtalt senere.

Dyrskuet bliver arrangeret af Karens­mindes Venner og MARK/Billund Kommunes Museer i tæt sam­arbejde med Dansk Veteran Traktor Klub og Danske Husdyr, Avlsfor­ening for gamle husdyrracer, Broholmerselskabet og Selskabet for Dansk Spids.

På dyrskuet i 2023 blev fremvist: Ertebøl får, Hvidhovedet Marsk får, Land Race får, Land Race geder, heste af typerne Frederiksborger, Jysk hest og Oldenborger. Af køer kan nævnes Jysk Kvæg, Korthorns Kvæg, Rød Dansk Malkerace og Sortbroget Dansk Malkerace, ligesom der blev vist Hvide Danske Landkaniner og et Dansk Sortbroget Landracesvin.

Rød dansk malkerace

I forbindelse med dyrskuet afholdt Broholmerselskabet og Selskabet for Dansk Spids et skue, hvor de to gamle nationale hunderacer deltog.

I år var der tilmeldt 45 Broholmere samt 12 Danske Spidser til hundeskuet. Alle de Danske Spidser fik en flot bedømmelse, to fik kvalitets­bedømmelsen very good, mens de reste­rende blev kvalitetsbe­dømt med excel­lent.

BIR Gamle Danere’s Tjasse og BIM Sejlsigs Maja
BIR Castor og BIM Stjarna

Alle hunde deltog ligeledes i dyrskuet, og ud over de 12 Danske Spidser var der yderligere 4-5 Danske Spidser på plæ­nen bag stuehuset, hvor gæsterne kunne beundre de smukke hunde.

Broholmerne holdt til ved siden af går­dens køkkenhave, og udstillingsringen for hunde.

Fire generationer – fra venstre: Stella, mor til Lyra og Castor, Lyra, Prinsesse Bella, Castor, far til Prinsesse Bella og til Prins Pluto, Prins Pluto, og til sidst Bianca, datter af Prins Pluto
Der hygges i haven, hvor de Danske Spidser holder til. (foto: Birte Slot)
Mere hygge. (foto: Jørgen Jakob Pedersen)

I dagens løb, hvor vejrguderne i øvrigt viste sig fra den allerbedste side, kom der rigtig mange besø­gende og beun­drede spidserne, og der var meget god hundesnak – både blandt tilskuere og udstillere og udstillerne imellem.

Der var som nævnt en del gamle nationale husdyr, men der var også mange gamle Biler, den ældste en Buick 10, årg. 1908, en rigtig Bedstemor-And-Bil. Nogle Fiat 500, Ford T, Ford Anglia, Morris 1000, NSU Prinz og RO80, og mange, mange flere. Desuden knallerter, motorcykler, scootere og traktorer fra 1950’erne til 80’erne. Så når man gik rundt på pladsen blev der på alle måder prik­ket til ens nostalgiske gen.

På pladsen var der tillige arbejdende værkste­der, hvor man i smedjen under kyndig vejled­ning kunne smede et hjerte, og i træværkste­det blev der fremstillet sværd og flyvemaski­ner.

Der var koncert med Kongeå Blæseorkester og pløjning med veterantraktorer. Og i såvel kaffestue som i serveringsteltet kunne man få stillet sin sult og slukket tørst. Hvis det ikke lod sig gøre, var der også en pølsevogn og en vaffelbod.

Og arrangørerne beværtede udstillerne med morgenkaffe og rundstykke, til middag kartoffelsalat og frikadeller, og eftermiddagskaffe med lagkage.

Buick 10, årg. 1908. Foto: Rene Lind Gammelmark. (sakset fra billlundonline.dk)

Dagen sluttede med, at hundene blev vist frem i udstillingsringen. Først gik de Danske Spidser et par omgange i ringen, medens der blev fortalt om deres fortrinlige kvalite­ter, og medens spidserne tog opstil­ling midt i ringen, kom Brohol­merne ind og gik nogle omgange rundt, medens vi hørte om deres hi­storie og dejlige egenskaber.

Ca. kl. 1600 sluttede en helt igen­nem fortræffelig dag på den histori­ske enggård Karensminde.

De Danske Spidser står midt i udstillingsringen, mens Broholmerne går parade uden om dem (foto: Jørgen Jakob Pedersen)