Referat bestyrelsesmøde november 2019

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 12. november 2019 kl. 18.00:

Deltagere: Birgith Gammelgaard, Tina Klausen og Helle Ancher Munch
Mødet blev afholdt som telefonmøde via ’Messenger’

Forslag til nye vedtægter

 • Bestyrelsen har anvendt DKK’s standard vedtægter
 • DKK har gennemset udkastet inden offentliggørelse og havde ingen kommentarer hertil.

Oplæg til DKK-udvalget for Nationale- og Glemte racer

Det primære formål med dette bestyrelsesmøde var at diskutere hvilke emner SDS vil fremsætte til det kommende møde i DKK-udvalget for Nationale- og Glemte racer. Bestyrelsen er blevet enig om af fremsætte følgende oplæg:

Selskabet for Dansk Spids (SDS) fremsætter følgende spørgsmål til DKK-udvalget for Nationale og Glemte racer:

 1. Hvad skal der til for at kunne sende en ansøgning om FCI-godkendelse?

  Bevæggrund: SDS ønsker at udarbejde en strategi med delmål, der skaber transparens for medlemmerne og fremmer arbejdet med rekonstruktionen og dermed målet om at opnå FCI godkendelse.

 2. Er det muligt at præsentere racen på Europaudstillingen 2023 i Herning?

  Bevæggrund: Det ville udbrede kendskabet til dansk spids og især hvis en ansøgning eller godkendelse kunne opnås inden udstillingen.

 3. Vil der kunne opnås godkendelse til at registrere aner til indmønstrede hunde (evt. på de aner, som er DKK registrerede hunde)?

  Bevæggrund: SDS mønstrer mange hunde udefra, men det skaber problemer i planlægningen af kuld, når vi ikke umiddelbart kan se anerne i hundeweb. Desuden er det vigtigt for SDS, at mest muligt registreres på hundeweb, for ikke at gøre rekonstruktionsarbejdet sårbart (og som sikre fortsat adgang til oplysninger ved ændringer i personkræsen).

 4. Kan mønstringer registreres på anden vis på hundeweb?

  Bevæggrund: For nærværende registreres mønstringer som et ”skue”, hvor de mønstrede hunde får enten ”Good” = godkendt og ”Sufficient” = ikke-godkendt. Signalet i at benytte udstillingsresultater giver ikke noget godt omdømme, hvis man ikke kender til de underliggende principper. Yderligere, hvis der er andre registreringsmuligheder, kunne dette forhåbentligt give bedre mulighed for at trække data ud af hundeweb.

 5. Kan SDS medlemmer, der udstiller i Dansk Spids i Norden være sikker på at blive tildelt en dommer som er godkendt af DKK?

  Bevæggrund: Ved udstillinger i nordiske lande, bliver Dansk Spids dømt af FCI dommere – her er et eksempel på en Rumænsk dommer der ifølge FCI kan dømme Dansk Spids fci.be/en/Judges/Judge (se nederst).

 6. Kan der åbnes for udstillinger udenfor Norden?

  Bevæggrund: Kendskabet til Dansk Spids vil blive yderligere udbredt ved udstilling i andre lande, f.eks. i Tyskland, eller i udenlandske specialklubber for spidshunde. Ydermere, kunne det også tiltrække flere opdrættere, der gerne vil udstille.