Referat bestyrelsesmøde december 2019

29122019-referat-af-SDS-bestyrelsesmøde