Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt den 9. marts 2021

Har du et emne eller et punkt du ønsker behandlet på bestyrelsesmødet skal det være klubbens sekretær i hænde senest den 2. marts på sekretaer@danskspids.dk