Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt den 29. juni 2021

Har du et emne eller et punkt du ønsker behandlet på bestyrelsesmødet skal det være klubbens sekretær i hænde senest den 21. juni.