Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt den 25. maj 2021

Har du et emne eller et punkt du ønsker behandlet på bestyrelsesmødet skal det være klubbens sekretær i hænde senest den 17. maj på sekretaer@danskspids.dk