Referat bestyrelsesmøde februar 2020

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. februar 2020 kl. 19.00

Deltagere: Birgith Gammelgaard, Tina Klausen og Helle Ancher Munch
Mødet blev afholdt som telefonmøde via ’Messenger’

Generalforsamling 8. marts 2020

Praktikken i forbindelse med generalforsamlingen blev aftalt.

Udsendelse af dagsorden inklusiv indkomne forslag, det reviderede regnskab, formandens beretning senest 23. februar 2020

Alle informationerne lægges på klubbens hjemmeside og Facebook.

Mønstring

Det blev diskuteret, hvad der skal til for, at flere hunde bliver mønstret, udbetaling af et mønstringsdepositum, og hvor mange gange en enkelt hund skal mønstres. Da der er sammenhænge mellem disse tre emner, skal det nøje overvejes inden det vedtages. Der undersøges yderligere.

Desuden blev der fremsat forslag om at planlægge mønstringerne for resten af 2020, således at endnu flere har mulighed for at planlægge deltagelse og muligheden øges for at kuld søskende kan mønstres sammen.

Dommere

Klubben er blevet opmærksom på, at der jævnligt sættes FCI-dommere til at dømme Dansk Spids (specielt i udlandet) der ikke har det nødvendige kendskab til racen. Senest er det konstateret på den nordiske udstilling i DKK Kreds 4 i april. Der er efterfølgende foretaget dommerændring på denne udstilling.

Udvalg

For at øge klubbens aktivitetsniveau er det foreslået at nedsætte udvalg. Nedsættelse af udvalg kan diskuteres på generalforsamlingen.

Øvrigt

Næste møde er Generalforsamlingen 8. marts.

Udgivet i Bestyrelsen | Tagget | Kommentarer lukket til Referat bestyrelsesmøde februar 2020

Dagsorden, beretning og regnskab

Generalforsamlingen 2020

Generalforsamlingen afholdes på Slagelse bibliotek Stenstuegade 3, 4200 Slagelse. For yderligere oplysninger, se indkaldelsen her.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Årets hunde
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Forslag om nye vedtægter og implementeringsplan
7. Udvalg
8. Opdrætterdag
9. Valg af bestyrelse og suppleant
10. Valg af revisor og suppleant
11. Eventuelt

Beretning for 2019

Året 2019 har været et begivenhedsrigt år på godt og ondt.
I juni mistede vi pludseligt Marianne. Hendes alt for tidlige død var et stort tab for alle omkring hende, men også for Dansk Spids. Rekonstruktionen af racen Dansk Spids startede tilbage i 1988. Selskabet for Dansk Spids blev efterfølgende stiftet i 1992, hvor hun fra starten bidrog med sin store viden og ihærdighed. Senere overtog Marianne tøjlerne og blev formand for Selskabet for Dansk Spids (klubben) frem til hendes død. Vi kan takke hende for, at Dansk Spids er kommet dertil, hvor den er i dag.

Mange tråde skulle samles op, og det var dejligt at konstatere at alle trådte til for at løfte i flok, både indenfor klubben, men også fra Dansk Kennel Klub og ikke mindst Kim Vigsø Nielsen.

I sensommeren blev en ny bestyrelse konstitueret og vi har løbende offentliggjort vores bestyrelsesreferater på klubbens hjemmeside, så det nu er muligt for alle at følge med. Vi har blandt andet sendt en forespørgsel til DKK-udvalget for Nationale- og glemte racer, til afklaring af de kriterier der skal være opfyldt for at kunne sende en FCI-ansøgning om godkendelse af Dansk Spids.

Desuden har bestyrelsen også fremsat forslag til nye vedtægter, for at kunne udvide bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer. Udvidelsen af bestyrelsen vil styrke klubben og dermed mindske sårbarheden som vi så efter tabet af Marianne.

Interessen er stigende for Dansk Spids, hvilket vi ser i antallet af henvendelser vi modtager i klubben og ikke mindst i udenlandske henvendelser. Senest har klubben fået en henvendelse fra USA, og flere fra Finland.

I året 2019 registrerede Dansk Kennelklub, at der blev født 56 hvalpe fordelt på 9 kuld, hvilket er det højeste niveau til dato. At interessen er stigende, ser vi også på udstillingerne hvor flere og flere stiller op.

Klubben har afholdt tre mønstringer i 2019; to i Jylland og en på Sjælland, hvor i alt 25 hunde mødte op. Hertil er yderligere en enkelt hund mønstret. Bestyrelsen håber, at flere hunde bliver mønstret i 2020 med opbakning fra alle opdrætterne.

I 2019 afholdt klubben et skue i juni på Rosenholm i Hornslet, hvor 12 hunde mødte frem. Det var en god dag med solskin og en hyggelig stemning. Mange benyttede muligheden for at få en snak og nyde de dejlige Danske Spidser. Klubben afholdt også en klubudstilling i august i Horne, hvor 16 hunde var tilmeldt. Endnu engang var vejret fantastisk og højt humør.

Der har også været afholdt et arrangement med Nose Work samt flere gåture rundt om i landet til glæde for mange. Det er altid dejligt, når medlemmerne tager initiativ til arrangementer uden bestyrelsen som den styrende kraft.

Bestyrelsen håber på, at 2020 bliver et år, hvor endnu flere kuld bliver født, flere hunde kommer til mønstringerne, flere Danske Spidser på udstillingerne og flere gåture, nose work arrangementer med mere som arrangeres af frivillige. Fokus for bestyrelsen i 2020 vil være at lave en strategi for opnå godkendelse hos FCI samt øge fokus på samarbejdet med opdrætterne.

Revideret regnskab

Udgivet i Bestyrelsen | Kommentarer lukket til Dagsorden, beretning og regnskab

Mønstring af Dansk Spids februar 2020

Selskabet for Dansk Spids afholder mønstring i Fredericia fredag den 7. februar kl. 16.
Tilmelding sker via hundeweb.dk og senest den 3. februar.

Spørgsmål vedrørende mønstringen kan ske til Susanna Mørck Kristensen på mobil 22143322.

Der findes en vejledning i hvordan man tilmelder sin hund til mønstring her på hjemmesiden. Læs vejledning her.

I øvrigt kan der læses om mønstring på dette link Mønstring.

Vel mødt!
Avlsudvalget

Udgivet i Avlsudvalget | Tagget , , , | Kommentarer lukket til Mønstring af Dansk Spids februar 2020

Læsestof for interesserede

Vedrørende generalforsamlingen 2020

Generalforsamlingen vil i år skulle stemme om vedtægtsændringer, da bestyrelsen ønsker at udvide fra 3 til 5 medlemmer. Ændringerne afspejler også et skift til DKK’s standardvedtægter. For interesserede er det muligt at få tilsendt en version, der indeholder registrerede ændringer i DKK’s standardvedtægter, samt en mere læsevenlig version af samme.
Henvendelse kan ske til sekretæren for Selskabet for Dansk Spids, Helle Ancher Munch (Se underbestyrelse)

Desuden kan man her læse den foreslåede implementeringsplan. Implementeringsplanen fremlægges også på generalforsamlingen.

Implementerings-plan

Udgivet i Bestyrelsen | Kommentarer lukket til Læsestof for interesserede

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i december 2019

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 12. november 2019 kan læses her: referat

Udgivet i Bestyrelsen | Kommentarer lukket til Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i december 2019

Indkaldelse til generalforsamlingen for Selskabet for Dansk Spids

Selskabet for Dansk Spids afholder generalforsamling den 8. marts kl. 11.30 til 14.30 på Slagelse bibliotek Stenstuegade 3, 4200 Slagelse.

Generalforsamlingen vil i år skulle stemme om vedtægtsændringer, da bestyrelsen ønsker at udvide fra 3 til 5 medlemmer. Ændringerne afspejler også et skift til DKK’s standardvedtægter.

Forslaget vil blive offentliggjort i god tid inden generalforsamlingen sammen med et forslag til en implementeringsplan, så alle har mulighed læse disse. Under forudsætning af vedtagelse henholdsvis på den ordinære generalforsamling og efterfølgende urafstemning, vil der forhåbentligt blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling i løbet af 2. kvartal, hvor valg af de to yderligere kandidater vil finde sted.

Det vil sige, at én bestyrelsespost er på valg 8. marts. Forslag til kandidater, der ønskes opstillet til bestyrelsen, skal være specialklubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

De gældende vedtægter kan ses på hjemmesiden på linket danskspids.dk/bestyrelse/vedtægter/.

Af hensyn til indkøb og planlægning, tilmelding til Birgith Gammelgaard, Tina Klausen eller Helle Munch. Se e-mail adresser og tlf-numre her.

Yderlig information om generalforsamlingen følger.

Mvh. Bestyrelsen

Udgivet i Bestyrelsen | Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamlingen for Selskabet for Dansk Spids

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i november

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 12. november 2019 kan læses her: referat

Udgivet i Bestyrelsen | Kommentarer lukket til Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i november

Mønstring i Herning

Fredag den 1. november kl. 16 afholdes der mønstring af Dansk Spids i Herning Messecenter.

Tilmelding sker via hundeweb: www.hundeweb.dk, og tilmelding er åben fra den 18. oktober og lukker mandag den 28. oktober.

Mønstring er gratis for medlemmer af Selskabet for Dansk Spids, og ellers koster det 400 kroner.

Vejledning til hundeweb kan ses her: www.danskspids.dk/vejledninger/

Du kan læse, hvordan mønstring foregår på www.danskspids.dk/monstring/

Spørgsmål vedrørende mønstringen kan ske til Susanna Mørck Kristensen på mobil 22143322

Vel mødt!

Udgivet i Ikke kategoriseret, Mønstringer og udstillinger | Kommentarer lukket til Mønstring i Herning

Referat fra bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet afhold den 28. september 2019, kan læses her: Referat

Udgivet i Bestyrelsen | Kommentarer lukket til Referat fra bestyrelsesmøde

Mønstring i Ballerup

Fredag den 20. september kl. 15 bliver der afhold mønstring. Det bliver muligt at tilmelde via Hundeweb.dk. Nærmere oplysninger følger.

Så har du:
En hund du gerne vil have indmønstret i DKK.
En unghund der endnu ikke er mønstret.
Eller en hund der har været til mønstring men som skal genfremstilles.

Det koster 400 kr at få en hund mønstret for ikke medlemmer. For et medlem af Selskabet for Dansk Spids, er det gratis at mønstre sin hund.

Udgivet i Ikke kategoriseret, Mønstringer og udstillinger | Kommentarer lukket til Mønstring i Ballerup