Hvalpe til salg

Du kan se her om der er hvalpe til salg eller hvordan man kan blive skrevet op.

Indkaldelse til generalforsamling 16. maj 2021

Indkaldelse til generalforsamling den 16. maj 2021 kl. 11.00 på Daugård Skole, Skolevej 4, 8721 Daugård. Generalforsamling 2021Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Valg af 2 stemmetællere Forelæggelse af formandens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed(decharge) Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne …

Indkaldelse til generalforsamling 16. maj 2021 Læs mere »

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt den 29. juni 2021 Har du et emne eller et punkt du ønsker behandlet på bestyrelsesmødet skal det være klubbens sekretær i hænde senest den 21. juni på sekretaer@danskspids.dk

Medlemsblad – Januar 2021

Medlemsbladet er udkommet 31. januar 2021 og kan downloades fra Medlemssider