Referat bestyrelsesmøde september 2019

SDS bestyrelsesmøde den 28. september 2019 kl. 15.00:

Deltagere: Birgith Gammelgaard, Tina Klausen og Helle Ancher Munch
Mødet blev afholdt som telefonmøde via ’Messenger’

Persondatapolitik i SDS
Forslag til Persondatapolitik blev godkendt. Persondatapolitikken lægges på SDS hjemmeside, og det anføres i medlemsbladet, at SDS har offentliggjort persondatapolitik, hvilket er i overensstemmelse med DKK’s anbefalinger.

Hjemmesiden WWW.DANSKSPIDS.DK
SDS vil løbende videreudvikle klubbens hjemmeside. Alle medlemmer opfordres til give input og sende gode ideer.

Derfor vil der blive udarbejdet yderligere information for hvalpesælgere/opdrættere på klubbens hjemmeside.

Punkterne nedenfor vil blive behandlet.
a) Anbefaling om indmeldelse af hvalpekøbere i SDS. Indmeldelsen foretages og afholdes af opdrætter (100 kr. per hvalpekøber)
b) Anbefaling om, at hvalpesalgsprisen indeholder et depositum. Klubben anbefaler, at der tilbagebetales 1.000 kr. til hvalpekøber ved mønstring af hunden. Dette skal tydeligt fremgå at salgskontrakten.
c) Socialisering af hvalpe (SDS udarbejder materiale, som kan gives til hvalpekøber)
d) Anbefaler at tegne en opdrætterforsikring
e) Ansøgningsblanket til parring
f) Anmeldelse af gennemført parring

Mønstring
Der er netop afholdt mønstring i Ballerup, hvor 7 hunde deltog. Der var en god stemning, og det var dejligt at se alle.

Næste mønstring forventes afholdt 2. november i Herning, men klubben afventer DKK’s godkendelse.

Vedtægtsændringer i SDS
Som tidligere vedtaget af bestyrelsen på august måneds bestyrelsesmøde, skal der udarbejdes vedtægtsændringer, som skal fremsættes på klubbens generalforsamling, efterfulgt af en urafstemning og endelig godkendelse af DKK, før de kan træde i kraftH.
Vedtægtsændringer om udvidelse af bestyrelsen vil blive forelagt og behandlet på næste bestyrelsesmøde i november.
Den ordinære generalforsamling afholdelse i år på Sjælland.

Medlemskab i SDS
Bestyrelsen vedtog, at der i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2020 blive ryddet op i SDS Facebook gruppe. Desuden, blev det besluttet, at i tilfælde af, at en udstationeringsvært er ansvarlig for et kuld hvalpe, kræves medlemskab i SDS for at kunne benytte SDS Facebookgruppe samt opslag om hvalpesalg på klubbens hjemmeside.

Dansk Spids kan deltage i følgende af Spidshundeklubbens specialklubudstillinger:
• 30/11 2019 i Vissenbjerg – dommer Henrik Søeborg
• 29/2 2020 i Strøby – dommer Morten Matthes
• 18/4 2020 i Lunderskov – dommer Terje Lindstrøm
• 6/6 2020 i Årslev – dommer Tomas Rohlin
• 3/10 2020 i Nørager – dommer Anette Bystrup

Der er tilmelding via hundeweb.

Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt i Herning fredag 2. nov. 2019