Næste bestyrelsesmøde

Årets første bestyrelsesmøde er planlagt den 27. januar 2021. Har du et emne eller et punkt du ønsker behandlet på bestyrelsesmødet skal det være klubbens sekretær i hænde senest den 18. januar på sekretaer@danskspids.dk

Nytårshilsen fra klubbens formand

Nu nærmer årsskiftet sig med raske skridt – og det har været et spektakulært år vi siger farvel til. Mange ting er blevet aflyst – også DKK’s udstillinger og vores egen juleudstilling. Men når alt det triste så er nævnt – så har det i Selskabet for Dansk Spids været et forrygende aktivt år. 2 …

Nytårshilsen fra klubbens formand Læs mere »

Næste medlemsblad

Næste medlemsblad udkommer ultimo januar 2021.