Næste bestyrelsesmøde

Årets første bestyrelsesmøde er planlagt den 27. januar 2021.

Har du et emne eller et punkt du ønsker behandlet på bestyrelsesmødet skal det være klubbens sekretær i hænde senest den 18. januar på sekretaer@danskspids.dk