Generalforsamling 2019

Der indkaldes til generalforsamling i Selskabet for Dansk Spids
Søndag den 17. marts 2019. Tidspunkt og adresse vil blive oplyst senere.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
(decharge).
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.

Forslag og kandidaturer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingen.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.